TPI majandusteaduskonna informatsioonitöötlemise kateedri diplomand Ruth Alas koos õppejõududega - paremal kat. juh. dotsent Rein Jürgenson, keskel dots. L. Võhandu, vasakul vanemõp. A. Vooglaid, 1982.a.