TPI majandusmatemaatika kateedri (Kalinini 101) arvutussaali I järgu avamine, seisavad vasakult: 1) R. Üksvärav, 2) P. Liit, 3) Ü. Rooma, 4) V. Mikkal, 5) U. Viik, 6) dekaan J. Toomaspoeg, 7) I. Lamp, 1983.a.