Taivo Arak, TPI majandusmatemaatika kateedri professori kt., kellele määrati doktoritöös saadud tulemuste eest NSVL TA 1983.a. Markovi preemia