Prof. A. Rannese 75.sünniaastapäeva mälestusnäitusega tutvumas dots. J. Toomaspoeg, prodekaan dots. J. Tamberg ja prof. E. Linnaks, 3.nov. 1984.a.