Riiklik eksamikomisjon TPI majandusteaduskonna diplomite kaitsmisel, vasakult: E. Kull, O. Laugas (ENSV TA MI tööstusökonoomika sektori juhataja, REK-i esimees), R. Kala, E. Toom, J. Toomaspoeg, 1978/79.õ.a.