TPI statistika ja raamatupidamise kateedri Riiklik Eksamikomisjon, laua taga istuvad vasakult: 2) prof. E. Kull, 3) O. Põder, 4) U. Mereste, 5) J. Toomaspoeg, 1973.a.?