TPI metallide tehnoloogia kateedri dotsenti Oleg Busseli õnnitlemine 50. sünnipäeval, aupresiidiumi laua taga vasakult: dots. Juhan Maasing, dots. Oleg Bussel, partorg Bernhard Hiire, 1970