TPI peenmehaanika kateedri miniatuurhõõrdepaaride uurimisgrupp, istuvad vasakult: dotsent M. Ajaots (grupi juht ja uurimissuuna rajaja), insener V. Kortel, vanemõpetaja R. Lees ja dots .kt. M. Nanits; seisavad: insener H. Möldre, vanemõpetaja L. Roosimölder, vaneminsener M. Lepre, ENSV teeneline leiutaja dotsent R. Laaneots ja insener M. Tamre, 1983.a.