TPI mehaanikateaduskonna dotsentdi kt. Paul Plakk eksamineerimas õhtusektori ehitusteaduskonna III kursuse üliõpilast Gunnar Müürseppa, 1951.a.