TPI autoteede kateedri 25.aastapäev, grupipilt, vasakult: 1) labori juhataja T. Kambur, 2)kateedri juhataja dotsent Sillat, 3) T. Nirk, 4) õppeprorektor prof. Boris Tamm, 5) dekaan dotsent M. Pikner, 6) R. Paavo, 7) K. Peterson (koos eelmisega Autotranspordi ja teedetöötajate a/ü-st), 8) TPI parteikomitee sekretär Aadu Talts, 9) R. Liiv (ATMM ministri asetäitja), 1983