TPI mehaanikateaduskonna soojusenergeetika haru III kursuse üliõpilane komnoor U. Soodla soojustehnika laboratooriumis gaasi kütteväärtust määramas, 1952.a.