TPI autokateedri assistent teaduste kandidaat M. Lepik koos üliõpilaste M. Lemberi ja M. Moksiga toiteseadmete laboris diiselmootorit katsestendi üles seadmas, 1983/1984.õ.a.