Tallinna Tehnikainstituudi ehitusmehaanika kateeder,1.rida vasakult: 1) Laul, 2) Oengo, 3) Maddison, 4) Vaino, 5) Veanes; 2.rida: 1) Raidna, 2) Pärna, 3) Martens, 4) Kipper, 5) Kiviselg, 1938.a.