ENSV Ülemnõukogu Presiidiumis autasude vastu võtmisel, grupipilt, 1.reas vasakult: 4) O. Lauristin, 5) A. Müürsepp, 6) S. Tellman, 9) H. Kruus; 2. reas vasakult: 1) H. Allik, 3) I. Paul, 5) E. Jaanimägi,6) Stepanov, 7) E. Inti, 9) P. Izmertjev, 10) E. Schmidt, 11) J. Saat, 12) F. Eisen, 1960.-ndad a.