Sügisspartakiaadi auhindade kätteandmine, dekaanid, paremalt: dots. E. Soonvald (mehaanika teaduskond), dots. L. Kalman (keemia-mäe teaduskond), dots. H. Laul (ehitusteaduskond), 1950