Tallinna Tehnikumi üliõpilased üliõpilase Sibula sünnipäeval, vasakult: 1) Weisserik, 2) Haava; paremalt: 1) Schultson, 2) Puuraid, 3) Kanasaar, 4) N. Oll, 5) Odamus, 1927.a.