ELKNÜ TPI komitee aktiivi koosolek nõukogu saalis, kõneleb rektor Agu aarna, tema kõrval vasakul ELKNÜ TPI komitee sekretär Toomas Masing, paremal NLKP ajaloo kateedri dotsent Mati Graf, 1970. aastate keskpaik