Rahvaste sõpruse päevad TPI-s, grupp TPI komnoori Taidlejate majas (Glehni lossis), paremalt kolmas Roode Liias, TPI komsomolikomitee sekretäri asetäitja idoloogilise töö alal, 19.apr.1977, foto: P. Raukas