ELKNÜ algorganisatsiooni 19. aruande-valimiskonverentsi tööpresiidium, vasakul ELKNÜ KK I sekretär A. Purga, paremal TPI parteikomitee sekretär B. Hiire, 1972.a.