TPI õpperühma TI komsomoli grupporg sm. Rikk saavutas eksamil vanemõp. A. Pässi juures marksismi-leninismi alustes väga hea hinde, 1952.-1953.a.