TPI direktori kabinet, laua taga istuvad paremalt: direktor R. Mahl, õhukaitsestaabi ülem E. Bauming, poliitjuht A. Mürri ja komando komandör H. Lepikson, 1950. aastad