II gümnaasiumi lõpuõhtu, paremalt äärmine Eduard Pettai (1941.a. TPI komsomolirakukese sekretär), seljaga istub Georg Valdek (TPI kommnoor 1941.a.), 1940.a.